VAS Solutions s.r.o.

Siedziba firmy wg KRS : Nivnická 446/14, Ostrava -Mariánské Hory, 709 00

Miejsce prowadzenia działalności, adres rozliczeniowy i pocztowy:

Lidická 445, 735 81 Bohumín  (Naprzeciw Bochemia a.s.)
IČO: 5326974

Kontakty:

Magazyn

sklad@vas-solutions.cz , +420 732 688 189 , +420 736 113 924

Zarząd firmy:

David Kunát  / CEO - Sprawy biznesowe

david.kunat@vas-solutions.cz , +420 724 158 058
18 - letnie doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży w globalnych firmach logistycznych.

Petr Botlík / COO - Kwestie operacyjne

petr.botlik@vas-solutions.cz , +420 602 170 563
19 -letnie doświadczenie w kierowaniu produkcją i zarządzaniu magazynem dla firm międzynarodowych. 

 

Napisz do nas: